Lövsta Gård
i Upplands-Bro med anor från
GUSTAV VASA

OBS! Lövsta Gård är stängd under 2023. Tills vidare är det inte möjligt att hyra gården!

Välkommen att fira bröllops-, dop-, eller jubileumsfesten, genomföra konferensen, mötet och andra sammankomster i Lövsta gårds vackra och anrika miljö.
En fest- och konferensanläggning för sällskap på upp till ca 70 personer!

Lövsta Gård ägs av staten/Fortifikationsverket och förvaltas av en stiftelse där uppgiften är att förvalta gården på ett ur kulturhistoriskt synsätt tillfredsställande vis.

Stiftelsen bildades 1990. Huvudmän är Upplands-Bro kommun, Håtuna Håbo-Tibble hembygdsförening.

Kontakta oss

Önskar du mer information om stiftelsen eller om du önskar boka och hyra gården, vänligen kontakta oss via mail på nedanstående mailadress:

info@lovstagard.se

OBS! Lövsta Gård är STÄNGD under 2023.

Hur du hittar till Lövsta Gård, se "Kontakt".

Historia

Lövsta gård har rötter ända bak till 1300-talet, ur bl.a. jordaboken 1531  framgår att Gustav Vasa var en av ägarna... läs gärna vidare under fliken "Historia"

Klicka här för att läsa mer, "Dåtid 1300 - 1900"

Klicka här för att läsa om händelser under tidens gång - "Åren det hände"

Klicka här för att läsa om"Lövsta Gård i dag"

Klicka här för att läsa om "Nutid 1900 - "