Lövsta Gård idag

Lövsta Gård, fest- och konferensgård i Upplands Bro kommun, med en spännande historisk bakgrund - från 1300-talet!

På l500-talet ägdes gården av såväl Erik Johansson Vasa som av hans mer bekante son, Gustav Vasa. Nuvarande byggnad uppfördes 1648. Läs gärna mer om gårdens historia under flikarna "Dåtid" respektive "Nutid".

På Lövsta får 80 personer vistas i lokalen. Glas och porslin finns för 70 gäster.

Huvudbyggnaden Lövsta Gård är i två plan, ca 350 kvm och här är såväl det stora som det lilla sällskapet välkommet att genomföra företagskonferenser och möten, föreningslivets evenemang, privata tillställningar och "bröllop på landet”.

Inte minst det ostörda läget gör Lövsta gârd mitt ute på den uppländska landsbygden, till en behagfull och attraktiv plats att träffas på! 

Flydda tider har i yttre och inre miljö satt sin prägel på gården. Under en följd av år har Stiftelsen Lövsta Gård pietetsfullt och med kunnig hantverkshjälp renoverat gårdens huvudbyggnad. Där har man genomgående följt den fina svenska herrgårdstraditionen. Golv, väggar och tak i I700-talsstil harmonierar väl med de nytillverkade stilmöblerna i bondrokoko.

Numer får vi inte elda i de vackra gamla kakelugnarna från 1700-talet. De plomberades för många år sedan. I rummet vid nedre hallen, liksom i fyra andra rum på Lövsta, utgör kakelugnarna en prydnad och dekoration. Andra dekorativa detaljer är rummets bröstpanel.

Möblering

Möblemanget i nedre salen är i bondrokoko. Mönstret till de nygjorda tapeterna följer väl det original som man vid renoveringen fann under flera lager sentida överklistringar. I alla rum och salar är de slipade och behandlade golven med sina breda plankor ännu en skön inredningsdetalj.