Nutid 1900 -

År 1900 säljs Lövsta till Olsson och Rosenlund som främst är intresserade av skogen. Tidigt på 1900-talet säljs torpen Fågelsången och Stentorpet.

Bland några av ägarna på 1900-talet är familjen Hultman. Herbert Hultman köper Lövsta år 1916. Sonen Rolf Hultman som är uppväxt på Lövsta kom att ha en central roll i Lövsta gårds bevarande.

År 1939 köps Lövsta gård av Lars Nordenfelt som bedriver jordbruk. Hör följer ett litet utdrag ur "Vi skriver i Upplands-Bro" nr 64 - minnen från Lövsta av Lennart William Olsson. Hans morbror, Lars Nordenfelt ägde gården 1939-1955. Sägner eller?

Vita Frun - Förr var den ena flygelbyggnadens rum som vätte mot huvudbyggnaden en mjölkkammare. En dam ur släkten Riben brukade sitta i rummet ovanför köket för se om de som hämtade mjölk tog för mycket. Vita Frun brukar visa sig i rummet i bland...

Kyrkklockorna - Det berättas att en liten pojke som var olydig blivit inlåst i ett rum. Pojken tog sig ut genom fönstret, ramlade och drunknade i en märgelgrav. Lars Nordenfelt sov i det rummet och berättade att han hör kyrkklockor ringa vid midnatt. Ljudet försvann när Lars satte treetex på väggarna. Kanske det var några järnrör inne i väggen som slagit mot varandra...

Drottning Kristinas stigbygel - Drottning Kristina hade övernattat på Lövsta. Vid det tillfället hade hon tappat en stigbygel som hon tyvärr aldrig hittade. Lars Nordenfelt berättar att han bytte fyllningen som bestod av aska mellan vinden och övervåningen. Under stegen upp till takluckan fann han en stigbygel i askfyllningen. Stigbygeln är en fin liten sak i järn med tåhätta i läder. En expert som har undersökt den, säger att den är äkta och att den har tillhört Drottning Kristina...

Trädgårdsmästare i Hässelby får flytta ifrån sina anläggningar när staden byggs ut. Hit till Lövsta kommer Lars Berggren med sin far år 1955 - de har rosenodlingar på Lövstas marker. Rosenodlingarna fanns kvar till 1975.

1967 säljs Lövsta till staten när Svea Livgarde flyttar till Kungsängen. Gården blir obebodd och förfaller snart. Fortifikationsverket söker rivningstillstånd och blir beviljade detta genom riksdagsbeslut. Nu börjar olika krafter samverka för att få gården bevarad till eftervärlden. Rolf Hultman är en starkt drivande kraft tillsammans med Håtuna-Håbo-Tibble hembygdsförening. Kontakt nås med riksdagsman Sven Munke som blir intresserad. Sven Munke lägger en motion i riksdagen om att häva rivningsbeslutet. Detta blir verklighet och år 1983 skrivs ett avtal mellan Fortifikationsförvaltningen och hembygdsföreningen. Hembygdsföreningen tog på sig ansvaret för att rusta upp gården.

Bygdens folk och företagare utför omfattande renoveringar. Rummen blir sponsrade med material från olika företag. De nytillverkade stilmöblerna i bondrokoko likaså. Skyltar på stolsryggarna ger upplysning om vem som sponsrat den stol du sitter på. Du kanske känner igen något/några namn? Salen på bottenvåningen iordningsställs av SVT. SVT hyr gården i ett par månader under hösten 1987 för inspelningen av TV-serien "Tre Kärlekar".

Den 16 december 1989 anordnade Företagarna i Upplands-Bro återinvigningsfest - nu var allt vackert och fint igen! För driften skapades en stiftelse vars huvudmän är Upplands-Bro kommun, Håtuna Håbo-Tibble hembyggdsförening och föreningen Företagarna i Bro.

Gården används i dag till konferenser, möten och privata evenemang och givetvis även för dop, skolavslutningsluncher, bröllop, jubileumsfester, julkalas, kulturevemang, begravningskaffe och andra sammankomster.