Mail

OBS! UNDER 2023 ÄR DET INTE MÖJLIGT ATT HYRA LÖVSTA GÅRD.

Samtliga förfrågningar ska ske via mail. Vänligen ange ditt telefonnummer i ditt mail. Vi besvarar din fråga med det snaraste, antingen via mail eller så ringer vi upp!

info@lovstagard.se.

Det är inte möjligt att nå Lövsta Gårds stiftelse via telefon.

Lövsta Gård, adress

Lövsta Gårds allé 6, 197 92 Bro

Postadress

Ringvägen 14, lgh 1105, 196 30 Kungsängen

Hitta hit, vägbeskrivning

OBS! Genomfart över Svea Livgarde (militärt område) från Kungsängen/Brunna är inte tillåtet utan särskilt tillstånd. Norra vägen över Bro mot Sigtuna skall köras.

För din information: Vid Björnhäll skyltas om Militärområde. Genomfartstrafik till Lövsta är godkänt för besök på Lövsta Gård samt för boende i området Lövsta.

Från Stockholm

Kör E18 i riktning Bro, tag avfart 148 Bro/Sigtuna, följ väg 269 mot Sigtuna, tag av vid skyltat Håbo Tibble, kör i riktning Björnhäll, tag av skyltat Lövsta.

Från Bålsta väg 912 mot Håtuna

Kör rakt fram i Kvarnnibblekorset på väg 912, Tjustavägen vilken övergår i Tranbyggevägen mot Björnhäll.

Från Sigtuna, Skokloster, välj väg 269 mot Bro

Vid Kvarnnibblekorset, tag vänster mot väg 912, Tjustavägen övergår i Tranbyggevägen mot Björnhäll.

Björnhäll - här skyltas om Militärområde. Kör rakt fram ca 1 km. Avtagsväg till höger, skyltat Lövsta.