VIKTIGT ATT VETA

OBS! UNDER 2023 är det inte möjligt att hyra Lövsta Gård.

Som hyrestagare ansvarar Du för att informationen delges dina gäster!

Övernattning     

Det är inte möjligt att övernatta på Lövsta Gård.

Allergier              

Av allergiskäl är det inte tillåtet att ha pälsdjur inne i lokalen.

Avbokning          

Senast 4 veckor innan hyrestillfället. Vid senare avbokning debiteras hyran om inte annan hyresgäst kan träda in.

Bekräftelse          

Din bokning är bekräftad då depositionsavgiften är betald.

Brandlarm        

Som arrangör/hyrestagare ansvarar Du för att dina gäster känner till larmanordningar samt att Du:

- Har utsett en säkerhetsansvarig person

- Kontrollerar var brandlarm och släckutrustning finns

- Bekantar Dig med utrymningsvägarna, även de från övervåningen som går via taket över entrén

Fyrverkerier        

Ej tillåtet!

Försäkring           

Lövsta har ingen försäkring för det fall dina personliga ägodelar förkommer eller skadas. Ej heller om det skulle uppkomma skador på dina personliga ägodelar i samband med brand eller inbrott.

Handikapp          

Gården är inte handikappanpassad. Vi har en ramp för rullstol och som kan användas vid groventrén för att på så vis komma in på första våningen.

Rökning                

Rökning är tillåten endast på särskild plats, ute på gårdsplanen. 

Det är inte tillåtet att röka inomhus eller under entrétaken vid trappan till huvudentrén på grund av brandrisken samt att rökdoft kommer in i fastigheten. Ej heller rökning på trappan till köksingången av samma skäl.

Skada                 

Skulle skada uppkomma på Stiftelsen Lövsta Gårds egendom och vara orsakad av hyrestagare/gäster i samband med hyrestillfället ansvarar hyrestagaren för att skadan regleras med Stiftelsen Lövsta Gård.

Skada samt andra fel på anläggningen skall anmälas till stiftelsen. Se "Kontakt"

Städning        

Hyrestagare/gäster ansvarar för att lämna lokalen städad. 

Grovstädning     

Diska, torka bord och bänkar, grovstäda och ta bort sopor, ta bort fimpar ur askkoppar ute på gården.

Finstädning         

Hyrestagare som så önskar, kan boka och köpa finstädning via stiftelsen. (Kostnad ca 1.600kr).