VIKTIGT ATT VETA

                      Som hyrestagare ansvarar Du för att denna information delges dina gäster!

Övernattning      Det är inte möjligt att övernatta på Lövsta Gård.

Allergier               Av allergiskäl är det inte tillåtet att ha pälsdjur inne i lokalen.

Avbokning           Senast 4 veckor innan hyrestillfället. Vid senare avbokning debiteras hyran om inte                                    annan hyresgäst kan träda in.

Bekräftelse          Din bokning är bekräftad då depositionsavgiften är betald.

Brandlarm           Som arrangör/hyrestagare ansvarar Du för att dina gäster känner till larmanordningar                                 och organisation.

                                Brandlarm och släckutrustning finns.

                                Bekanta Dig med utrymningsvägarna, även de från övervåningen som går via taket                                       över entrén.

                                Särskild instruktion finns.

Fyrverkerier        Ej tillåtet!

Försäkring           Lövsta har ingen försäkring för det fall dina personliga ägodelar förkommer eller                                          skadas. Ej heller om det skulle uppkomma skador på dessa i samband med brand                                          eller inbrott (översvämning?).

Handikapp          Gården är inte handikappanpassad

Rökning               Rökning är tillåten endast på särskild plats, ute på gårdsplanen. 

                               Det är inte tillåtet att röka inomhus eller under entrétaken vid trappan till                                huvudentrén på grund av brandrisken såväl som att rökdoft kommer in i fastigheten.                                Ej heller rökning på trappan till köksingången av samma skäl.

Skada                   Skulle skada uppkomma på Stiftelsen Lövsta Gårds egendom och vara orsakad av                                          hyrestagare/gäster i samband med hyrestillfället ansvarar hyrestagaren för att                                              skadan regleras med Stiftelsen Lövsta Gård.

                               Skada samt andra fel på anläggningen skall anmälas till stiftelsen.

Städning              Hyrestagare/gäster ansvarar för att lämna lokalen städad. 

Grovstädning         Diska, torka bord och bänkar, grovstäda och ta bort sopor, ta bort fimpar                                                         ur askkoppar ute på gården.

Finstädning         Hyrestagare som så önskar, kan boka och köpa finstädning via stiftelsen.                                                        (Kostnad 1.250 kr exklusive moms).